facebooktwittermail d

Kan få dispens för kemisk bekämpning av barkborre

FSC öppnar för möjligheten att använda insekticider mot granbarkborre under 2019. Sex tillstånd för nätfällor har redan beviljats och nu prövas ansökningar för kemikalien cypermetrin.