facebooktwittermail d

Finns det preskription om man byggt utan lov?

Vad gäller om någon byggt något utan bygglov? Finns det till exempel någon preskriptionstid? ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut begreppen

ATL:s jurist Lisa Kylenfelt förklarar vad som gäller kring bygglov och preskriptionstid.
ATL:s jurist Lisa Kylenfelt förklarar vad som gäller kring bygglov och preskriptionstid. FOTO: PRIVAT OCH MOSTPHOTOS

Hej!

Läste spalten om bygglovet för altanen. Hur är det med preskription för ett bygge som egentligen skulle kräva bygglov, och var kan jag läsa mer om preskription? Och vad är skillnaden på lag respektive förordning, det finns ju trafikförordningen, är den en lag?

Med vänlig hälsning, Lars

Hej Lars, och alla ni andra som har skrivit till mig i sommar! Det är så roligt att höra från er, tack för tips på utflykter vid sommarens resmål med familjen, och tack för alla frågor. Oftast är det bara de frågor som blir utvalda till spalten som jag hinner besvara, men ibland får jag en lucka och hinner svara även på andra frågor. Skriv gärna igen om just du inte fått svar på din fråga så ska jag se över den igen.

Denna gång blev dina intressanta frågor utvalda Lars. Preskription är ett juridiskt begrepp som innebär att rättsliga följder upphör en viss tid efter det att en händelse har inträffat. Om ditt bygge egentligen kräver bygglov, och det uppdagas, får kommunens byggnadsnämnd normalt meddela dig ett föreläggande om att du ska vidta rättelse, det vill säga återställa det du olovligen byggt (du kan dock normalt söka bygglov i efterhand, och om det beviljas ska rättelse inte ske).

Byggnadsnämndens möjligheter att förelägga om rättelse preskriberas dock om det har gått mer än tio år från det datum när din överträdelse begicks, det vill säga när du byggde olovligen. Ditt olovliga bygge blir efter det att preskription inträffat därför inte lovligt, dock kan kommunen inte tvinga dig att återställa det.

Om du hamnar i tvist om saken så är det byggnadsnämnden som ska bevisa att det inte har gått mer än tio år sedan det olovliga bygget uppfördes, och att de därför har rätt att meddela rättelseföreläggande. Om de lägger fram bevisning om detta, men du som ägare i stället menar att preskription har inträffat, så har Mark- och miljööverdomstolen i några vägledande mål bedömt det rimligt att du som ägare genom någon form av bevisning, som exempelvis fakturor, fotografier eller intyg, gör det troligt att det förflutit mer än tio år sedan åtgärden vidtogs.

Boverket är den myndighet som ansvarar för bland annat tillämpningen av vår bygglagstiftning. På deras hemsida under rubriken Rättelseföreläggande kan du läsa mer om preskription av bygglov, men man kan även ringa till myndigheten och fråga handläggarna allmänna frågor.

Skillnaden mellan en lag och en förordning är att lagar beslutas av riksdagen och gäller regler som bedöms få konsekvenser för enskilda medborgare och företag, medan förordningar beslutas av regeringen och gäller regler som inte bedöms få sådana konsekvenser som lagar. Det är vanligt att förordningar förtydligar och preciserar det som står i lagarna, precis som trafikförordningen preciserar bestämmelser för bland annat trafik på väg. En förordning är därför inte en lag, men den är liksom lagar och föreskrifter, dock bindande.

Hoppas att du härigenom har fått svar på dina frågor Lars, och tack för att du läser.