facebooktwittermail d

Ersättning för underhåll av rovdjursstängsel utreds

Lantbrukare kan komma att få ekonomisk ersättning för arbete som görs med att hålla rovdjursstängsel i bra skick. Frågan utreds just nu av Naturvårdsverket.

Ersättning för arbete som görs med att hålla rovdjursstängsel i bra skick kan bli aktuellt, det meddelade LRF:s vice ordförande Sven Erik Hammar på riksförbundsstämman på onsdagen i samband med att en motion om rovdjursstängsling togs upp.

– Det är ute på remiss nu och vi på LRF ska analysera detta noga. Det är betungande att sköta underhållet och det är viktigt att Naturvårdsverket har tagit notis om detta, säger Sven Erik Hammar, till ATL.

LRF vill att djurägare ska ha full kostnadstäckning för att sätta upp stängsel mot rovdjur och LRF Dalarnas motion om detta klubbades på stämman.

Rovdjursavvisande stängsel.
Rovdjursavvisande stängsel. FOTO: TRONS

Men förbundet har hittills inte lyckats få gehör för att alla rovdjursavvisande stängsel ska betalas av viltskadeanslaget. Ersättningen som ges motsvarar fortfarande bara delar av stängslets kostnad och underhållet utgår ingen ersättning för. Att Naturvårdsverket undersöker ersättningsfrågan för stängselunderhållet är ett steg åt rätt håll, säger Sven Erik Hammar.

– Det innebär till exempel, som vi tolkar det, att man ska kunna få ersättning för att röja gräs under stängsel, något som är väldigt tidskrävande och betungande i dag, säger Sven Erik Hammar till ATL.

LÄS OCKSÅ: Chockhöjd LRF-avgift får biodlarna att sticka

LÄS OCKSÅ: Fårägare planerar demonstration i vargfrågan