facebooktwittermail d

Kamprad satsar miljoner på hårdost

Ingvar Kamprad satsar fler miljoner på lantbruket. Den här gången på lagrad hårdost.

ATL berättade i tisdags om att ett nytt svenskt forskningsprojektet, där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och andra forsknings- och rådgivningsinstitutioner bland annat Växa Sverige arbetar tillsammans med lantbrukare för att få bort de flaskhalsar som hindrar hemmaberett kraftfoder att användas mer.

Det treåriga projektet finansieras med 3,5 miljon av Familjen Kamprads stiftelse som bildats på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA group och Ikano.

Burträsk mejeri

Nu satsar Kamprad på mer svensk jordbruksforskning.

I onsdags inleddes ytterligare ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. Stiftelsen har donerat 3,2 miljoner för att SLU i Uppsala samt i Umeå, Växa Sverige samt Norrmejerier ska undersöka hela kedjan från hur olika faktorer på gården, till exempel produktion och hantering av grovfodret, påverkar mjölkens sammansättning och egenskaper i slutändan kvalitén på hårdosten.

- Vi är väldigt glada för att vi har fått de här pengarna. Med de medlen kan vi bygga upp en forskning som vi tror på och som är viktig, säger

Åse Lundh, professor i animaliska livsmedel vid SLU i Uppsala.

- Kampradprojektet ska leda till bättre lönsamhet för mejeri och mjölkföretagare genom att bidra till minskad variation i mjölkråvara och ost, vilket förstås hör samman. Detta är positivt för mejeriföreningen och dess ägare.

45 gårdar från Norrmejerier

I projektet samarbetar forskarna med cirka 45 gårdar som alla levererar mjölk till Norrmejeriers mejeri i Burträsk.

- Vi jobbar för en integrerad kvalitetssäkring med syfte att säkra produktion av mjölk som gynnar en ökande och stabil tillverkning av svensk långlagrad hårdost, säger Åse Lundh.

Tanken är att utifrån all data som samlas in i projektet identifiera ett antal grupperingar av gårdar som inom sig uppvisar liknande produktion och mjölk. Mjölken från utvalda grupperingar av gårdar samlas in och används i ystningar som sannolikt kommer att resultera i ostar med olika egenskaper.

- Vi vill förstå vad det är på gårdsnivå som i slutändan leder till en stabil produktion av ost av högsta kvalitet. All den kunskapen ska vi sedan använda till ny och bättre rådgivning.