facebooktwittermail d

Kamprad satsar 50 miljoner på landsbygden

Familjen Kamprads stiftelse skänker 50 miljoner till entreprenörskap för en levande landsbygd.

Familjen Kamprads stiftelse har bildats på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA group och Ikano.

I dag har de ett kapital på 3,5 miljard kronor.

Varje år donerar de 100 - 110 miljoner för att "stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas".

Miljoner till landsbygden

ATL har berättat om två forskningsprojekt som startat den senaste veckan som finansierats med pengar från Familjen Kamprads stiftelse.

Dels har stiftelsen donerat 3,5 miljoner till ett projekt där forskare från SLU och andra forsknings- och rådgivningsinstitutioner bland annat Växa Sverige arbetar tillsammans med lantbrukare, för att få bort de flaskhalsar som hindrar hemmaberett kraftfoder att användas mer.

Dels donerar stiftelsen 3,2 miljoner för att SLU i Uppsala samt i Umeå, Växa Sverige samt Norrmejerier ska undersöka hela kedjan från hur olika faktorer på gården, till exempel produktion och hantering av grovfodret, påverkar mjölkens sammansättning och egenskaper i slutändan kvalitén på hårdosten.

Nya miljoner i dag

Í dag, måndagen den 19 september, öppnas möjligheten att ansöka om fler donationer för forskning inom lantbruk och landsbygd.

- Vi utlyser nya anslag till forskning och utbildning dels inom effektivisering av hälso- och sjukvården dels integration av nyanlända, säger Lena Fritzén, stiftelsens verkställande ledamot och talesperson.

- Vi ser gärna projekt med mål att få en levande landsbygd och det finns möjligheter från både jord- och skogssidan att ansöka om bidrag.

Familjen Kamprad vill att det ska röra sig om verklighetsnära projekt, och för att avgöra vad som är verklighetsnära tar de hjälp av bland annat lantbrukare och branschorganisationer.

Lena Fritzén berättar att ansökningar ganskas av utomstående experter inom respektive näring, innan styrelsen för stiftelsen slutligen tar beslut om vilka donationer som ska ges.

Verklighetsnära

Senast rörde det sig om omkring 70 ansökningar varav de två tidigare nämnda om kraftfoder respektive lagar hårdostansåg vara viktiga och relevanta.

- De två projekten var intressanta för de visade på hela hållbarhetskedjan inom produktionen från foder till den färdiga produkten där man på vägen arbetade för att minska miljöbelastningen.

De donationer som utlyses nu ges gärna till medicin samt entreprenörskap inom levande landsbygd. Dels för att leda till en effektivisering av hälso- och sjukvården dels för entreprenörskap som kan stimulera till integration av nyanlända.

Integration av nyanlända

Uppskattningsvis kommer 50 miljoner ges till respektive område.

- Sverige står inför utmaningen att på ett effektivt sätt integrera nyanlända i det svenska samhället. För att ge dem optimala förutsättningar att bidra till ekonomi och samhällsliv på lokal, regional och nationell nivå. Inom de gröna näringarna bör det finnas spännande arbetstillfällen för nya svenskar, vilket även leder till att landsbygden fortsätter att leva.