facebooktwittermail d

Kampen om vattnet hårdnar på slätten

Torka och klimatförändringar har ökat konkurrensen om grundvattnet, något som odlarna på Kristianstadslätten fått möta. Där strider lantbrukare, kommuner och industrier i domstolar för att få nyttja den underjordiska sjö som är en av norra Europas största grundvattenmagasin.