facebooktwittermail d

Kamp om grädden driver upp priset

Efterfrågan på svensk grädde har ökat snabbt vilket har resulterat i att priset på ett kilo grädde med en fetthalt på 40 ­procent stigit med över 100 procent.

Från ett pris kring 11–12 kronor per kilo i april månad till ett dagspris i dag på 25–30 kronor kilot, beroende på om grädden ska levereras till industrin eller handeln.

Det som driver efterfrågan är att konsumenterna generellt efterfrågar mer fett, men framför allt suget efter svensk grädde. Ica håller just nu på att ersätta hela sitt sortiment av egna varumärken, EMV, med svensk grädde och det ska vara genomfört den 7 januari nästa år.

Samtidigt sjunker invägningen av mjölk snabbt i Sve­rige och Europa som en följd av långvarigt låga priser och EUs projekt att minska produktionen genom att betala mjölkföretagare för att minska.

”Behöver mer mjölk”

Peter Kofoed är medlemschef för Arla Foods Sverige.

– De flesta mejerier upplever en brist på grädde samtidigt som vi ser en bredare efterfrågan. Vi behöver mer mjölk helt enkelt.

Hur ska ni lösa detta?

– Förutom genom att höja­ mjölkpriset är det en fråga för affärsledningen att se över sortiment, göra justeringar och optimera och eventuellt importera där det är möjligt, fortsätter Peter Kofoed.

ATL har bett att få tala med Arlas affärsledning men presstjänsten har avböjt.

Fortsatt brist

– Vi kan inte gå ut i medierna och berätta vilka prioriteringar i produktionen vi gör, säger Arlas presschef Erik Bratthall.

De flesta som ATL talat med tror att bristen kommer att fortsätta under 2017 vilket kan resultera i fortsatt höga priser.

– Vi gör den bedömningen, säger Anders Segerström, VD för Falköpings Mejeri.

– Vi får förfrågningar från både industrin och detaljhandeln och nästan alla vill ha svensktillägget. Det är den stora skillnaden. Man är beredd att betala mycket för den svenska grädden, fortsätter han.

Rolf Frid, Sia Glass vd.
Rolf Frid, Sia Glass vd. FOTO: SIA GLASS

Mycket turbulent

Enligt Rolf Frid, Sia Glass VD, är marknaden mycket turbulent just nu.

– Vi har levt med ett överskott i flera år. När det förhållandet nu snabbt förändrats samtidigt som efterfrågan ökar har det uppstått en situation som marknaden inte är riktigt van att hantera. Det för med sig livliga diskussioner som kan vara svåra att hantera.

Rolf Frid, Sia Glass vd.
Rolf Frid, Sia Glass vd. FOTO: SIA GLASS