facebooktwittermail d

Kameror fick bukt med stölderna

När den danska entreprenören fick det stora uppdraget att göra om E4:an utanför Ljungby till motorväg satsade man rejält på att förhindra diesel- och maskinstölder. Och det har fått effekt, visar en studie.

Under ett drygt år slog dieseltjuvar bara till en gång. Då var det en grävmaskin som stod parkerad utanför det kameraövervakade området som blev utsatt (arkivbild).
Under ett drygt år slog dieseltjuvar bara till en gång. Då var det en grävmaskin som stod parkerad utanför det kameraövervakade området som blev utsatt (arkivbild). FOTO: MOSTPHOTOS

När den danska firman Barslund A/S fick uppdraget att göra om E4:an utanför Ljungby till motorväg satsades det rejält på att få ner maskin- och bränslestölderna.

En åtgärd är att vid arbetsdagens slut alltid ställa maskiner, verktygscontainrar och dieseltankar på kameraövervakade platser. Personal från det danska övervakningsföretag som sköter fjärrbevakningen kan via högtalare säga till alla obehöriga att de ska lämna platsen annars kommer polis eller väktare att rycka ut.

Fick effekt

Samtliga maskiner är utrustade med spårutrustning. Lämnar de arbetsområdet skickas det ett larm. Tekniken minskar inte bara stöldrisken utan är även ett hjälpmedel för att hålla koll på serviceintervaller.

Och det brottsförebyggande arbetet har gett resultat. Från och med mars 2019 till i april i år har bara en av alla maskiner drabbats av dieseltjuvar. Det var en grävmaskin som stod utanför det övervakade området.

Det kan jämföras med ett annat projekt som samma bolag hade utanför Älmhult mellan mars 2018 och april 2019 utan någon kameraövervakning. Där anmäldes fem stölder, fyra fall av skadegörelse samt ett fall av egenmäktigt förfarande. Summan för dessa brott blev cirka en miljon danska kronor för reparationer och transport av ersättningsmaskiner.

Förlorade anställda

– De ledde också till att två maskinister sa upp sig på grund av oron för att de skulle komma till en sönderslagen maskin, säger Andreas Buene, kommunpolis i Markaryd och författare till en uppföljningsstudie om danska firman Barslunds brottsförebyggande arbete.

Det danska företaget har inte avslöjat för honom hur mycket kameraövervakningen har kostat. Inte mer än att det handlar om stora summor. Men av allt att döma tycker man att det är värt pengarna för de fortsätter enligt honom att använda metoden.

Stilleståndet dyrare

Enligt Barslunds projektledare Andreas Berg Rasmussen som intervjuats i studien kostade produktionsbortfallet på några timmar för den grävmaskin som blev utsatt för dieselstöld, mer än vad en kameraövervakningsmodul kostar per månad.

Hur mycket kameraövervakningen kostar vill inte Barslund AS avslöja. Men det är av allt att döma värt utgiften för man fortsätter att använda sig av metoden (arkivbild).
Hur mycket kameraövervakningen kostar vill inte Barslund AS avslöja. Men det är av allt att döma värt utgiften för man fortsätter att använda sig av metoden (arkivbild). FOTO: MOSTPHOTOS

Faktorer som påverkar tillgrepp på byggarbetsplatser:

• Avstånd till Sveriges gränser

• Avstånd till större orter

• Trafikintensiteten

• Geografin (skogslandskap kontra öppna landskap)

• Närhet till större vägar (80 procent av alla anmälda tillgreppsbrott har skett inom en mils radie från en europaväg)

Källa: Projekt Laganda