facebooktwittermail d

Kamerabevakning på slakterier kan bli verklighet

Regeringens särskilde utredare ser inga rättsliga hinder för att införa kamerabevakning på slakterier. Men regeringen vill inte svara på frågor om de kommer gå vidare med förslaget.