facebooktwittermail d

Kålodlare kan tillfälligt andas ut

Det är okej för odlare att använda växtskyddsmedlen Butisan S och Betanal SC - i alla fall en stund. Miljödomstolen beslutade på tisdagen om en interimistisk dispens fram till dess att målet avgjorts slutgiltigt.

Det innebär att man ger en dispens i väntan på att ett slutgiltigt besked om LRF:s överklagande.

Enligt domstolens beslut gäller dispensen för Betanal SC för användning mot örtogräs i odlingar av jordgubbar och spenat fram tills den 12 augusti i år eller tills dess att målet avgjorts.

För Butisan S för användning i odlingar av kålväxter gäller dispensen fram till dess målet avgjorts.
ATL.nu