facebooktwittermail d

Kalmar Lantmän planerar ny foderfabrik

2010 är ett år att vara stolt över, konstaterade Kalmar Lantmäns vd Claes-Göran Nilsson när föreningen höll årsstämma på onsdagen. Ett mål för i år är att fortsätta att öka animalieproduktionen. Det planeras också för en ny foderfabrik.

KALMAR ATL
- Vi känner att det finns en kraft i vårt område som bär för framtiden, sa Claes-Göran Nilsson i sitt tal på stämman.

Förra året gick föreningen med 40 miljoner kronor i vinst efter finansnetto. Trots en kraftigt minskad spannmålsskörd. Omsättningen uppgick till 1,1 miljarder kronor.

Fjäderfäfoder ökar


Foderproduktionen ökade och har på 20 år nästan fördubblats till 225 000 ton per år. Det är särskilt produktionen av fjäderfäfoder som har ökat i takt med att kycklingproduktionen ökat inom Kalmar Lantmäns område.

Föreningen har i dag två foderfabriker i Kalmar hamn. Styrelsen fattar i juni beslut om en ny anläggning ska byggas mitt emellan de båda gamla fabrikerna.

- Vi kommer också att riva silon i Borgholm, berättade Nilsson.
Kalmar Lantmän har inte sålt sina butiker till EQT som köpte Granngården. För ett år sedan plockade Kalmar Lantmän ned Granngården-skyltarna. Butikerna ändrade namn till Kalmar Lantmän.

- Det är ett så starkt varumärke. Vi införde också ett jaktsortiment inklusive vapen som omsatte 5 miljoner förra året.

Återbäring


Stämman beslutade om återbäring på förnödenheter på 1,5 procent, på maskiner med 0,5 procent och om efterlikvid på spannmålsleveranser på 4 öre per kilo. Räntan på insatskapital är 5 procent.ATL.nu