facebooktwittermail d

Kalkning kräver planering

Tollarp

[bild]

Kalkens betydelse för grödan kan vara lätt att förbise, eftersom tecknen på felaktigt pH-värde inte kommer så snabbt och tydligt. Därför krävs en god framförhållning och planering.