facebooktwittermail

Ansvaret för djuren bollas mellan myndigheter

Bensen i luften och dioxiner i vatten och mark hör till soptippsbrandens effekter. Men vart lantbrukare ska vända sig när djur och odlingar riskerar att drabbas är oklart.

Kommunen har ställt upp mätstationer för att kontrollera luften i området. ”Efter tre kilometer från brandplatsen finns bara 80 procent av rökpartiklarna kvar och vid sju till åtta kilometer är de nästan helt borta”, säger Carina Molin, byggnadsdirektör vid Botkyrka kommun.
Kommunen har ställt upp mätstationer för att kontrollera luften i området. ”Efter tre kilometer från brandplatsen finns bara 80 procent av rökpartiklarna kvar och vid sju till åtta kilometer är de nästan helt borta”, säger Carina Molin, byggnadsdirektör vid Botkyrka kommun. FOTO: KRISTIN KARLSSON

Jordbruksverket menar att det är upp till enskilda lantbrukare att bedöma situationen.