facebooktwittermail d

Ansvaret för djuren bollas mellan myndigheter

Bensen i luften och dioxiner i vatten och mark hör till soptippsbrandens effekter. Men vart lantbrukare ska vända sig när djur och odlingar riskerar att drabbas är oklart.