facebooktwittermail d

”En käftsmäll för biogasmarknaden”

Klara spelregler och rätta förutsättningar är viktigt för oss som investerar i biogasanläggningar. Det skriver Stig Bertilsson och Benny Wennberg, FALK Biogas AB, i en debattartikel.

Vilken framtid väntar biogasanläggningarna? Arkivbild. FOTO: HANS DAHLGREN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Historiskt betalas ingen skatt på biogas som används som motorbränsle i Sverige. Denna skattebefrielse räknas som ett statsstöd, som måste beviljas av EU.

Senast i juni 2020 beslutade EU, efter en förenklad utvärderingsprocess, om att ge Sverige möjlighet att förlänga skattebefrielsen fram till år 2030. Beslutet att bevilja Sverige möjligheten att ge skattebefrielse har överklagats av en tysk aktör.

Nyligen gav EU-tribunalen den tyska aktören rätt i att en mer omfattande process borde ha använts av EU innan beslut fattades. Då ingen part har överklagat EU-tribunalens dom har den nu vunnit laga kraft och Skatteverket anger att de inte längre kan godkänna skattebefrielse.

För FALK Biogas AB innebär det att den gas som kommer att produceras beläggs med skatt när den säljs till slutkund. Skatten blir närmare 5 kronor per kilo biogas vilket kommer att försämra förutsättningarna för biogasen på marknaden.

FALK Biogas AB och många andra aktörer står inför stora satsningar för att öka produktionen av biogas i Sverige. Klara spelregler och rätta förutsättningar är viktigt för oss som investerar i biogasanläggningar.

Därför uppmanar vi nationella och lokala politiker, regering och riksdag att:

  • Säkerställa att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats av Skatteverket.
  • Driva på för ett snabbt och rättssäkert godkännande från EU-kommissionen som möjliggör fortsatt skattebefrielse för biogas och biogasol.
  • Skyndsamt vidta tillfälliga åtgärder för att säkra den svenska satsningen på biogas och biogasol medan EU-kommissionen granskar skattebefrielsen.
  • Omgående införa EU:s minimiskatt på biogas och biogasol från och med 2023-03-07 och anmäl stödet under EU:s gruppundantagsförordning.
  • Förlänga den svenska satsningen på klimatsmart gödselgas och höj produktions-stödet för biogas.
  • Undvika skattesmäll för små gårdsanläggningar med egenproduktion av el från biogas.
  • Besluta om nationella mål och strategier för att tiodubbla biogasproduktionen till 2030 enligt uppmaningen från EU-kommissionen (REPowerEU).