facebooktwittermail

Friska juver ökar lönsamheten – bra rutiner en framgångsfaktor

God juverhälsa bidrar till att göra mjölkproduktionen lönsam. Nu har en grupp forskare tagit reda på vad gårdarna som har en god juverhälsa har gemensamt. 

Juver på ko.
God juverhälsa är en förutsättning för att bedriva en hållbar mjölkproduktion och slippa slå ut korna i förtid. FOTO: BENGT EKBERG, SVA

En grundförutsättning för en hållbar mjölkproduktion är friska förstakalvare. Nu har forskare från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Sveriges lantbruksuniversitet och Växa Sverige undersökt vad som skiljer gårdar som har nykalvade kvigor med bra juverhälsa jämfört med de gårdar som har sämre juverhälsa.