facebooktwittermail

JO granskar väntan på jordbruksstöd igen

Justitieombudsmannen granskar återigen de långa väntetiderna för lantbrukare som söker jordbruksstöd för ekologisk omställning.

FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX/TT

Detta efter en anmälan från en ekobonde som fick ett felaktigt svar om avslag – nio månader efter att beslutet fattats av länsstyrelsen.

Den aktuella ekobonden sökte stöd för ekologisk omställning 2015 och fick i februari 2020 avslag om ersättning med felaktig motivering. Enligt dateringen fattade länsstyrelsen beslutet nio månader tidigare, vilket gjorde att lantbrukaren anmälde länsstyrelsen för långsam handläggning av hans ärenden.

Länsstyrelsen menade att de långa handläggningstiderna bland annat påverkats av tekniska problem i det IT-system som infördes 2015.

LÄS MER: Fick vänta fyra år på beslut – nu prickas länsstyrelsen

LÄS ÄVEN: Försenat stöd hotar hans företags existens

Begär upplysningar och yttrande

Nu vill JO ha ett yttrande från länsstyrelsen med uppgifter om vad som orsakat förseningarna och vilka konsekvenser som har uppkommit för systemet med jordbruksstöd.

Det ska framgå hur handläggningen förhåller sig till skyndsamhetskravet, och en förklaring till varför det kommer sig att beslutet inte meddelades förrän nio månader senare.

LÄS MER: Tusentals ärenden har samlats på hög

LÄS MER: Jordbruksverket får ekonomisk överrock

LÄS MER: Jordbruksverket går till botten med problemen

JO begär också att Jordbruksverket yttrar sig och redogör för hur ansvarsfördelningen ser ut mellan Jordbruksverket och länsstyrelsen. Det ska även framgå när det nya IT-system som infördes 2015 beräknas vara fullt fungerande.

JO har tidigare riktat allvarlig kritik mot länsstyrelsen i Skåne för långsam handläggning av ärenden om jordbruksstöd, och ytterligare ett liknande fall är under utredning.