facebooktwittermail

Juristen Lisa Kylenfelt: "Mycket om äganderätt just nu"

Mark- och miljöjuristen Lisa Kylenfelt svarar på läsarnas frågor i ATL:s frågespalt. Hon får frågor från hela landet som handlar om allt från fastighetsrätt till skydd av hotade arter.

Lisa Kylenfelt är utbildad hovrättsdomare som arbetar som jurist på LRF Konsult. Hon svarar också på ATL-läsarnas juridiska frågor.

Hör henne berätta mer om sitt arbete - och om varför hon ser ljusare på läget för äganderättens ställning efter den här hösten.