facebooktwittermail

Missnöje efter lavskrikedomen: ”Vi kommer aldrig till ett klargörande”

Högsta instans har sagt sitt – och skickar tillbaka fallet med lavskrikan och stoppade avverkningar till Skogsstyrelsen. Det kan innebära ytterligare år av överklaganden, befarar juristen Axel Nordmark som bistått en av skogsägarna i snart fem år.

Historien har sin början i Hälsingland där skogsägare förbjudits att avverka sin skog efter att ideella naturvårdare upptäckt att den hotade fågelarten lavskrika haft revir i området.
Historien har sin början i Hälsingland där skogsägare förbjudits att avverka sin skog efter att ideella naturvårdare upptäckt att den hotade fågelarten lavskrika haft revir i området. FOTO: BENGT EKMAN/TT

På onsdagen meddelades domen i Mark- och miljööverdomstolen i totalt fyra fall som berör stoppade avverkningar i lavskrikors revir. Beskedet var inte glasklart. Domstolen skriver att åtgärder i skogsbruket som kan skada fågelns fortplantningsområden omfattas av Artskyddsförordningen. Samtidigt skriver rätten att Skogsstyrelsen kan ha gått för långt som förbjudit avverkningen och att det borde gå att avverka skogen på något sätt – men det är upp till Skogsstyrelsen att fatta det beslutet.