facebooktwittermail d

Missnöje efter lavskrikedomen: ”Vi kommer aldrig till ett klargörande”

Högsta instans har sagt sitt – och skickar tillbaka fallet med lavskrikan och stoppade avverkningar till Skogsstyrelsen. Det kan innebära ytterligare år av överklaganden, befarar juristen Axel Nordmark som bistått en av skogsägarna i snart fem år.