facebooktwittermail

Julklappen till jägarna: Får sälja vildsvin själva

Nästa år kan julskinkan komma från ett vildsvin. På måndagen överlämnade Livsmedelsverket en rapport med förslag till regeringen angående förenklingar vid försäljning av vildsvinskött.

FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Förslagen innebär bland annat, att det nu blir möjligt för jägare att sälja vildsvinskött utan att detta har passerat en vilthanteringsanläggning. Det kommer nu räcka med att jägaren har genomgått en utbildning, något som till exempel Jägarnas Riksförbund ska kunna bistå med.

Det föreslås också att trikin- och cesiumprover subventioneras till 100 procent.

”Detta är en fråga som Jägarnas Riksförbund länge har jobbat med och vi nu ser bär frukt”, säger Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

10 vuxna vildsvin per år

Som privatperson kommer jägaren kunna sälja 10 vuxna vildsvin alternativt 20 årsungar. Jägarnas Riksförbund framhåller att de länge arbetat med frågor för att underlätta jakten av vildsvin. Det har bland annat handlat om att få använda mörkersikten vid vildsvinsjakt och åtelkameror, något som nu blivit tillståndbefriat.

Läs också: Jägaren som är vildsvinens skräck

Läs också: Vill skjuta dubbelt så många vildsvin

Angående det nya förslaget anser dock Jägarnas Riksförbund att det skulle ha räckt med att jägaren hade kunnat uppvisa ett godkänt trikinprov och cesiumprov i de områden som berörs av detta.

”I det stora hela är detta en enorm framgång för Jägarnas Riksförbund som jobbat hårt för dessa förenklingar. Vi uppmanar nu regeringen att skyndsamt besluta om förslagen i rapporten. Genomförs dessa förenklingar är vi väldigt nöjda”, säger Mikael Hultnäs.

Försäljning av vildsvinskött idag

För att vildsvinskött ska få säljas i dag måste det ha passerat en av Livsmedelsverket godkänd vilthanteringsanläggning, där djuret besiktigas och får ett godkännande. Vildsvinskött särskiljer sig i detta fall från övrigt klövvilt i Sverige (älg, rådjur, dovhjort och kronhjort), av vilka jägaren själv redan i dag får sälja en reglerad mängd av dessa direkt till allmänheten. Antalet vilthanteringsanläggningar varierar stort över landet och på många håll kan jägarna ha långt till sin närmaste anläggning. Detta har upplevts som ett hinder för att mer högkvalitativt vildsvinskött ska nå marknaden.

Källa: Jägarnas Riksförbund

ATL TV: Möt jägaren Alf Blåder i Blekinge som jagar vildsvin varje dag