facebooktwittermail d

Juholt slog ett slag för glesbygden

En ny, regional utvecklingspolitik är nödvändig för de stora städerna - men också för medelstora städer och Sveriges landsbygd. Det sa Socialdemokraternas nyvalde partiledare Håkan Juholt i sitt linjetal på S-kongressen i Stockholm.

- Vi måste se hela Sverige med dess pulserande storstadsområden, medelstora städer, bruksorterna och den mjuka landsbygden, förklarade han i ett ideologiskt laddat anförande som tycktes gå hem hos de flesta av medlemmarna.

Håkan Juholt talade om kultur, skola, arbetslöshet, barnfattigdom, privatiseringar och arbetsmiljön i den offentliga sektorn, alltsammans kryddat med referenser till föregångarna August Palm, Tage Erlander och Olof Palme.

Inga utfästelser


Däremot lyste eventuella utfästelser om villkoren för de gröna näringarna med sin frånvaro.

Håkan Juholt betonade dock att partiet tar de vidgade klyftorna mellan stad och land på allvar - och att det ena inte behöver utesluta det andra.

- Men vi ser också rikedomen i glesbygden och fattigdomen i storstaden.

Den nye S-ledaren efterlyste en grundlig genomlysning av de senaster årens avregleringar och en tuffare övervakning av elmarknaden.

- Elbolagens orimliga överpriser slår hårt mot enskilda människor och begränsar basindustrins möjlighet till utveckling, konstaterade han.

Tickande hot


Håkan Juholt framhöll även att det tickande klimathotet gör det nödvändigt att progressiva stater driver på för ett avtal i Kyotoprotokollets anda.

Han gjorde också klart att de nya Socialdemokraterna under hans ledning ska bygga vidare på den svenska modellen, med samverkan mellan näringsliv, fackföreningar och politik.

Satsningar på industriella branschprogram och exportstöd, vägar och järnvägar, energiomställning och miljöteknik, riskkapital och småföretagarstöd, it och bostadsbyggande och kollektivavtal är den nye S-ledarens recept för fortsatt tillväxt. ATL.nu