facebooktwittermail

Joystick för grävmaskinister

Tiltrotartotillverkaren Steelwrist har tagit fram ett eget handtag till styrsystemet XControl.

Ur Boggi nummer 3 2011

- Grävmaskinstillverkare i allmänhet verkar inte lägga så stor vikt vid utveckling av just joystickar. De är ofta relativt enkla och saknar ibland både knappar och rullar för att styra tiltrotatorer, säger Markus Nilsson, teknisk chef på Steelwrist.

Steelwrist har undersökt joystickar i stridsflygplan, avancerade simulatorer och spelkonsoler under utvecklingsarbetet. En faktor var att minska förslitningarna genom att ge en avslappnad körställning.

-Dessutom lade vi stor vikt vid att förbättra säkerheten, särskilt med tanke på att många vill styra grävmaskinens hjul eller band direkt med rullar i joysticken, säger Nilsson.

Eftersom Sverige har en mycket avancerad marknad på grund av tiltrotatorerna krävs att man kör flera funktioner samtidigt.

-Det finns flertalet joystickar som har två rullar för att möjliggöra samtidig körning av exempelvis rotation och grip. Problemet är att båda rullarna är placerade vid tummen och därmed omöjliga att använda samtidigt.

-Lösningen på detta är XControls pistolgrepp där en rulle placerats vid pekfingret och den andra sköts av tummen. Då blir det möjligt att öppna eller stänga gripen samtidigt som tiltrotatorn roterar, säger Jan Berneryd, ­Steelwrist marknadschef.