facebooktwittermail d

Jordlivet under gårdarna kartläggs i Borgeby-gropen

Borgeby

Under årets Borgeby fältdagar lanserar klassiska Gropen ett nytt koncept med tre typgårdar under jord. Tanken är att besökarna ska kunna följa växtutvecklingen och se hur gårdarnas brukningsmetoder skiljer sig åt. 

Nytt för i år är också en ny chipteknik som följer mikroorganismer nere i jorden.