facebooktwittermail d

Jordförvärvslagen ses över igen

Regeringen tillsätter en utredning för jordförvärvslagen. 

Dels ska man se över möjligheten att testamentering av jord- och skogsfastigheter till bolag ska omfattas av förvärvstillstånd, och dels vill man underlätta ägarskiften och tillgången till kapital.