facebooktwittermail d

Länsstyrelsernas kraftiga varning till regeringen: ”Jordförvärvslagen kan inte upprätthållas”

I ett brev från landets samtliga länsstyrelser varnas regeringen för risken att allt mer skog och mark bolagiseras. 

Regeringen uppmanas att snarast vidta åtgärder innan markbalansen mellan fysiskt och juridiskt ägande påverkas.