facebooktwittermail d

”Jordförvärvslagen behöver utvecklas – inte avvecklas”

”Det förvånar mig att Leif Öster ställer sig på samma sida av debatten som de största bolagsförespråkarna i Sverige och föreslår att Jordförvärvslagen ska tas bort.” Det skriver Paul Christensson i en replik och pekar också på att LRF Skogsägarna istället vill se en förstärkning av det enskilda skogsägandet i Sverige som gynnar långsiktighet och mångfald på Sveriges landsbygd.

Jordförvärvslagen behöver utvecklas – för framtida generationer av skogsbrukares skull, skriver ordföranden för LRF Skogsägarna Paul Christensson i en replik. FOTO: ROBIN HALDERT/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Leif Öster skriver i ATL (15/2) att jordförvärvslagen hindrar företagsutveckling på landsbygden. Detta påstående saknar förankring i de utvärderingar av lagen som har genomförs.

Senast 2018 konstaterade SLU att begräsningen för bolag att förärva mark inte hämmar företagsutvecklingen på landsbygden. Risken med en avveckling var istället mindre diversitet i skogsskötseln och avbefolkning i skogsbygder.

Om vi som är dagens skogsägare skulle ställa oss bakom ett slopande av jordförvärvslagen så stämmer det dock som Leif Öster skriver, att vi sannolikt skulle bli rikare på kort sikt. Inte minst eftersom mark som kan köpas av bolag är värt ungefär 30 procent mer. Men vår generation skulle i så fall berika oss på bekostnad av framtida generationer skogsägare.

För vilken ungdom från ett landsbygdssamhälle skulle ha råd att köpa mark i konkurrens med stora skogsbolag, utländska investerare och pensionsfonder? Det är en fråga som vi måste ställa oss. Inte för vår skull – utan för framtida generationer.

Leif Öster hävdar att lagen har spelat ut sin roll. Min bild är snarare att intresset bland skogsbolag och utländska investerare är större idag än vad det var 1906 när första regleringen kom till.

Idag har vi allt ifrån kapitalstarka pensionsfonder till fastighetsmagnater som vill bli skogsägare. Vill man ha ett variationsrikt landskap, med en mångfald av ägare och brukningsmetoder, så är en uppluckring inte rätt väg att gå.

De senaste 20 åren ser vi dessvärre en tydlig trend där enskilt ägande av brukningsbar skog minskar. LRF Skogsägarna anser därför att det behövs en förstärkning av jordförvärvslagen, som är bättre anpassad efter dagens utmaningar.

Bland annat finns det idag ett undantag i lagen som ger möjlighet för enskilda skogsägare att överlåta skogsmark till ett aktiebolag genom testamente. Detta undantag skulle behöva ses över mot bakgrund av den utveckling vi ser för att långsiktigt värna det enskilda skogsägandet och balansen mellan de olika ägarformerna.

Vi behöver även agera mot Sveaskogs möjlighet att köpa upp bondeskogar för att kompensera för den mark som bolaget avyttrar genom bland annat markförsäljningsprogrammet. Detta är särskilt viktigt med tanke på hur mycket fjällnära skog som nu byter ägare.

Långsiktigt hållbara företag på landsbygden skapas genom ökad lönsamhet, innovation och tillgång till kompetens – inte genom att aktiebolag fritt får möjlighet att förvärva mark.