facebooktwittermail d

Fonden som kan stoppa förvärvstillstånd används inte

En säljare kan kräva att staten ska lösa in en fastighet vid nekat förvärvstillstånd. 

För finansieringen av inlösningen kan landets länsstyrelser använda pengar från Jordfonden. Men det är en möjlighet som inte används i dag.