facebooktwittermail

Rapport: Lantbruket är långt ifrån jämställt

Den ojämställda ägarfördelningen av jordbruksmark återskapar en manlig lantbrukarnorm som kvinnorna anpassas till. Det är en av slutsatserna i Jordbruksverkets rapport ”Skörda lika”.

Stephanie Kindbom på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet menar att jämställdhet är ett måste för att öka hållbarheten inom de gröna näringarna och att rapporten är del i ett kunskapsbyggande arbete kring frågan.
Stephanie Kindbom på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet menar att jämställdhet är ett måste för att öka hållbarheten inom de gröna näringarna och att rapporten är del i ett kunskapsbyggande arbete kring frågan. FOTO: JORDBRUKSVERKET

I rapporten ”Skörda lika”, som tagits fram på uppdrag av Jordbruksverket, konstateras att jämställdheten inom de gröna näringarna brister både numerärt och kulturellt. Och det är problematiskt för såväl företagens lönsamhet som för deras innovationskraft och framtidsutsikter, enligt rapporten.