facebooktwittermail d

Rapport: Lantbruket är långt ifrån jämställt

Den ojämställda ägarfördelningen av jordbruksmark återskapar en manlig lantbrukarnorm som kvinnorna anpassas till. Det är en av slutsatserna i Jordbruksverkets rapport ”Skörda lika”.