facebooktwittermail d

Jordbruksverket svarar: Vi gör allt vi kan för att betala stöden

Med anledning av Landsbygdspartiets inlägg vill jag först betona att Jordbruksverket fullt ut förstår de problem som kan uppstå för vissa lantbrukare när pengar betalas ut senare än under ett normalår.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

För att hitta lösningar är det viktigt att ställa frågor som hur stora problemen är, var de ligger och vad man kan göra åt dem? Jag vill också korrigera några direkta fel i artikeln.

Hur stora är problemen?

Jordbruksverket kommer i slutet av 2016 att ha betalat ut cirka 16,5 av nästan 19 miljarder kronor i stöd för 2015 och 2016.  För 2015 är absoluta huvuddelen, 97 procent, av totalt stöd då utbetalat. I genomsnitt återstår att utbetala mellan 2 000 och 14 000 kronor per lantbrukare beroende på vilket stöd man sökt. Att lantbrukare generellt får vänta till 2017 för att få 2015 års stöd är alltså en stark överdrift.

Var ligger problemen?

Ett stort problem för alla medlemsländer är att EU-reglerna är mycket komplexa. Det har lett till att utbetalningarna är sena i de flesta länder. Utvecklingen av IT-system är komplicerad då det handlar om att översätta de komplexa reglerna till system som kan hantera många olika scenarier.

För att försöka kompensera för att vissa lantbrukare fick vänta på 2015 års stöd gjorde vi i Sverige tidiga och stora delutbetalningar av 2016 års stöd. Nästan två tredjedelar av den sammanlagda summan för gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare kom ut redan i oktober. Med det är Sverige näst bäst i EU när det gäller tidiga delutbetalningar.

Vad kan vi göra åt problemen?

Vi har gjort hårda prioriteringar för att kunna betala ut så mycket pengar som möjligt till så många som möjligt, bland annat genom de tidiga delutbetalningarna av 2016 års stöd. Samtidigt som vi har detta fokus på lantbrukaren måste vi se till att utbetalningarna görs på rätt sätt.

Förslaget att betala ut samma summor som 2014 och reglera i efterhand är tyvärr omöjligt att genomföra. Enligt EUs regelverk måste handläggning och kontroller genomföras först. EU betalar ut pengar först i efterhand, så det är helt fel att säga att EU-pengar finns på ett konto hos Jordbruksverket.

Både vi och andra konstaterar att komplexiteten i regelverken behöver minska inför kommande programperioder. Vi fortsätter göra allt vi kan för att bistå i det arbetet, både i EU och nationellt. Tillsammans med länsstyrelserna fortsätter vi också arbeta hårt för att utbetalningarna av 2017 års stöd ska kunna återgå till mer normala förhållanden.

Anders Egonson

Divisionsdirektör för utbetalningsfunktionen Jordbruksverket