facebooktwittermail d

Regn och torka minskar skörden

Jordbruksverket sänker nu prognosen för årets spannmålsskörd från 5,7 till 5,4– 5,5 miljoner ton. Anledningen är den torra och varma sommaren med lokala störtregn och översvämningar.

Skörd av korn.
Det är framför allt skörden för vårsådda grödor som havre och vårkorn som minskat och gör att bedömningen av hela spannmålsskörden blir lägre. Arkivbild. FOTO: MICKE FRANSSON/TT

Den senaste skördeprognosen från Jordbruksverket kom i augusti och byggde på data fram till och med juli. Men myndigheten kan redan nu se att siffran 5,7 miljoner ton spannmål innebar en överskattning.

Därför valde Jordbruksverket i år att göra en samlad bedömning av tillgängliga källor för en ny prognos på den förväntade spannmålsskörden, som alltså i stället landar på 5,4-5,5 miljoner ton.

Det är framför allt skörden för vårsådda grödor som havre och vårkorn som minskat och gör att bedömningen av hela spannmålsskörden blir lägre. Väderförhållanden och tidpunkt för sådden varierar dock mycket över landet och ger stora skillnader i skördeutfall för enskilda odlare.

Trots den här nedskrivningen av spannmålsprognosen för i år så är den ändå i nivå med genomsnittet för de senaste tio åren. Årets stora odling av högavkastande grödor under hösten bidrar mest till det.

Så görs prognosen

De underlagsmaterial Jordbruksverket använt som grund för sin nya bedömning är: modellering med hjälp av väderdata till och med augusti samt information från bransch, odlare, länsstyrelser och rådgivare. 

Den förra prognosen kom den 18 augusti och nästa publicering av officiell statistik om skördens storlek sker den 15 november. 

Läs också:

Så blir skörden 2021 enligt flera bedömare

Skörden av oljeväxter kan sätta rekord