facebooktwittermail d

Mer arbete krävs för ökat djurskydd i Sverige och EU

Första året med Jordbruksverkets djurskyddsstrategi visar på flera framsteg. Men enligt myndigheten behövs ytterligare åtgärder för att stärka djurskyddet.

Två kossor på sommaräng gnuggar huvuden mot varandra.
Arkivbild. Djurskyddsstrategin innebär också att Sverige ska arbeta för att stärka djurskyddet internationellt. FOTO: MOSTPHOTOS

Det var i fjol som Jordbruksverket fattade beslut om en djurskyddsstrategi för sitt djurskyddsarbete under 2020-2025. Under året har myndigheten och branschen bildat arbetsgrupper utifrån djurslag för att öka kunskapen kring vad som leder till brister i djurvälfärden och hur problem ska kunna förebyggas. 

Strategin innebär också att Sverige ska arbeta för att stärka djurskyddet internationellt. 

”Vi har under lång tid arbetat för att EU:s djurskyddslagstiftning ska ses över och mer likna Sveriges. Glädjande nog har en översyn påbörjats under året och vi arbetar exempelvis för stärkt skydd för mjölkkor och andra djurslag där det saknas regler inom EU. Vi vill även se att transporter av slaktdjur upphör till förmån för transporter av kött”, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär och näringslivschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Ska se över hållning av smågris

Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket, säger i pressmeddelandet att mycket arbete återstår för en bättre djurvälfärd och en ökad och mer lönsam produktion i Sverige. Man kommer nu att inleda arbetet med regler kring djurskydd vid slakt men kommer enligt Jordbruksverket på sikt att behöva se över samtliga djurskyddsföreskrifter utifrån ny forskning och samhällets behov. 

Inom kort kommer man även att se över reglerna för hållning av sugga och smågrisar för att säkra en ren och torr miljö och tillgodose rörelse- och beteendebehov.