facebooktwittermail

Jordbruksverket lovar bättring nästa år

Jordbruksverket vill att mer ska skötas på webben och djungeln av olika stödformer ska bli mer lättöverskådlig. Redan nästa år kan brevet bli lättare.

- Det är förhoppningen, men det är ovanligt att lantbrukaren har ett stöd bara. I år har alla som har Sam-internet enbart fått en broschyr med nyheter och översikter, säger Hans Andersson, utredare på Jordbruksverket.

Ser över


Sedan 2007 har det pågått ett projekt med att se över alla områden på Jordbruksverket. Hans Andersson förklarar att det hela har resulterat i en handlingsplan.
- Vi följer löpande upp handlingsplanen och det tillkommer nya punkter. Bland annat förenklingar på djurområdet med märkning och elektroniska stalljournaler har införts, säger han.

Minskat tio procent


Enligt en undersökning från Tillväxtverket så har den administrativa bördan minskat med tio procent fram till 2010 på Jordbruksverket.

Hans Andersson menar även att stödsystemet bör ses över.
- Det är ett oerhört komplext system och i en rapport som vi ska lämna senare i år pekar vi på ett behov av att samordna och slå ihop vissa stödformer, säger han.

Gemensam kundtjänst


Hans Andersson förklarar att man planerar för en gemensam kundtjänst för Jordbruksverket och länsstyrelserna. Men även att "Mina sidor" på Jordbruksverkets hemsida ska vidareutvecklas och att fler ska använda den elektroniska ansökan som finns på internet.

- Det är även viktigt att vi tar till vara möjligheten att göra förenklingar i samband med att EU:s nya jordbrukspolitik 2013, säger han.Maria Engström