facebooktwittermail

Jordbruksverket larmar om veterinärbrist

Oron för djursjukvården i sommar är stor och befogad, skriver myndigheten till Näringsdepartementet.

Veterinärbrist väntar i sommar, varnar Jordbruksverket. FOTO: ANN LINDÉN

Den dåliga tillgången på veterinärer hotar både djursjukvården och de som jobbar med den i dag, enligt Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna. När djursjukhusen inte kan ha öppet under kvällar och helgen måste alla som har öppet prioritera akuta insatser vilket kan leda till att djur avlivas när de under bättre omständigheter kunde ha fått avancerad vård.

Grundorsaken till den allvarliga situationen är bristen på veterinärer, enligt en skrivelse Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna skickat till Näringsdepartementet. Det är ett problem som är svårt att lösa på kort sikt, men Jordbruksverket vill att veterinärstudenter i årskurs fem ska kunna börja jobba redan i juni, trots att de inte kunnat göra alla kurser på grund av pandemin. Smådjursveterinärer inom Distriktsveterinärorganisationen ska få sin generella kompetens utökad och specialistveterinärer ska under sommaren jobba bredare. På längre sikt föreslås bland annat fler platser på veterinärprogrammet och ett avtal med Storbritannien om att erkänna varandras veterinärutbildningar.

Ministern håller möte

För att minska de negativa konsekvenserna av det akuta läget krävs samarbete mellan offentliga och privata aktörer, skriver Jordbruksverket. Näringsdepartementet har kallat till ett möte på torsdag denna vecka.

"Det är av absolut yttersta vikt att vi tillsammans nu lyfter på varenda sten för att trygga tillgången på veterinärer i Sverige – på både kort och lång sikt", säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Distriktsveterinärerna

Distriktsveterinärorganisationen är en del av Jordbruksverket. Den ska säkra att det finns tillgång till veterinär vård i hela landet, dygnet runt. I dag finns det runt 80 mottagningar med ungefär 500 anställda. Huruvida distriktsveterinärerna är konkurrensstörande för privata veterinärer är en återkommande debatt.

LÄS MER: Veterinärbrist tvingar jour att stänga

LÄS MER: Skarp kritik mot Jordbruksverkets veterinära service

LÄS MER: Veterinärbrist leder till psykisk ohälsa och avhopp