facebooktwittermail d

Jordbruksverket: inga nya fjälljaktsregler

Inga nya regler om förtur för svenskar vid fjälljakt uppger Svensk jakt.

Risken finns att det inte blir någon förtur för svenskar vid fjälljakt.
Risken finns att det inte blir någon förtur för svenskar vid fjälljakt. FOTO: MOSTPHOTOS

29 september tog regeringen beslut om att jaga småvilt i fjällen ska vara förbehållet personer folkbokförda i Sverige, eller har en närmare anknytning. Med det senare menas de som äger en fastighet i landet, har ett företag eller ett jobb i Sverige eller liknande.

Med den nya formuleringen hoppas regeringen blidka både de svenska jägare som inte gillade att småviltsjakten i fjällen öppnades för alla EU-medborgare av Alliansregeringen 2007, och EU:s regler för den gemensamma marknaden.

- Det är självklart att svenska jägare ska gynnas, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) då.

Men så blir det inte enligt tidningen Svensk Jakt.

"Inte aktuellt"

Jordbruksverket har uppdraget att forma de nya fjälljaktreglerna. Alltså samma verk som i februari i år avstyrkte regeringens dåvarande förslag om att ge jägare bosatta i Sverige förtur till fjälljakten. 


Nu står det klart att Jordbruksverket inte kommer utföra sitt uppdrag.

Lennart Gert arbetar med fjälljaktsfrågan hos Jordbruksverket.

- Det är för närvarande inte aktuellt att i Jordbruksverkets föreskrift detaljreglera regeringens beslut. Om det i framtiden blir nödvändigt att införa några detaljregler i verkets föreskrifter får tiden se an, säger Lennart Gert till Svensk Jakt.

Läs mer: Svenska jägare ska ha förtur till fjälljakten

Läs mer: Fjälljakten förbehålls svenskar