facebooktwittermail

Unga vill jobba på jordbruksverket

När unga naturvetare får drömma om framtida arbetsplats är det om Jordbruksverket de drömmer, enligt en årlig karriärundersökning.

Att locka ung arbetskraft som kommer ut på marknaden är något som många jobbar hårt för att lyckas med.

På Jordbruksverket verkar det arbetet bära frukt.

– Vi arbetar med långsiktighet i rekryteringen på Jordbruksverket och det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare, säger verkets HR-chef Anna Coreback.

”Viktigt samhällsuppdrag”

Ett ökat intresse för verkets områden tror man kan vara en bidragande faktor.

– Dels har vi har ett väldigt viktigt samhällsuppdrag inom mat, djur, miljö och landsbygd vilket vi märker engagerar många i dag från olika yrkesgrupper. Dels har vi arbetat mycket med delaktighet, ett aktivt medarbetarskap där målet är medledarskap. Vi arbetar även med öppenhet, dialog och tillit, säger Anna Coreback.

Det är 19 000 unga som röstat fram sina drömarbetsgivare i en årlig karriärbarometer gjord av företaget Universum.

Etta bland naturvetare

Jordbruksverket hamnar på första plats hos gruppen unga yrkesverksamma naturvetare. Även när man frågade studenter röstades verket fram till en andra plats bland framtida arbetsgivare.

– Den goda arbetsmiljön där våra medarbetare trivs och får kompetensutvecklas är viktiga delar för oss. För att göra rätt saker är det viktigt att vi lyssnar på nya medarbetare, vilket vi till exempel gör i vår onboarding process med alla medarbetare. Vi vill ständigt bli bättre därför är det viktigt för oss att ta tillvara erfarenheter och idéer från gamla som nya medarbetare.

”Indikation på att vi är på rätt väg”

Jordbruksverket kan dessutom se fram emot möjligheten att vinna priset ”Årets nykomling”. De nominerade har lyckats marknadsföra de karriärmöjligheter man kan erbjuda och lyckats locka unga akademiker. Deras arbete ska också kunna fungera som förebild för andra arbetsgivare som strävar mot samma mål.

– Det är såklart jätteroligt att vi även blir nominerade som årets nykomling. Det ger oss en indikation på att vi är på rätt väg, säger Anna Coreback.

Hon är mycket nöjd med att det långsiktiga arbetet med medarbetare och viktiga verksamhetsfrågor ger resultat.

Aktivt medarbetarskap med delaktighet, påverkansmöjligheter och öppenhet i organisationen tror hon är en del i verkets framgångar som arbetsgivare.