facebooktwittermail d

Salmonella hos kycklingar hade samma källa

Utbrott av salmonella hos kycklingar är ovanligt i Sverige. En noggrann smittspårning och typodling av utbrotten i Blekinge, Skåne och Kronoberg visar att källan är densamma. Nu följt av ytterligare ett utbrott på Öland.