facebooktwittermail d

Jordbruksutskott vill ge bönder stabilare marknad

EU-parlamentets jordbruksutskott vill se mer insatser för att hjälpa lantbrukare möta skiftande priser.

I dag, tisdag, röstade jordbruksutskottet igenom ett resolutionsförslag där EU uppmanas stärka böndernas position på marknaden.

När priser i berg- och dalbaneläge är det nya normala behövs det mer för att skydda EU:s lantbrukare, anser EU-parlamentets jordbrukspolitiker.

Bättre information

Till de insatser parlamentarikerna vill se hör bättre information om priser och kostnader i alla lantbrukets sektorer, och i hela kedjan från primärproducent till butik.

Det finns redan så kallade marknadsobservatorium på EU-nivå för mjölk och kött.

Måste förstärkas

Böndernas förhandlingsposition gentemot andra länkar i livsmedelskedjan måste förstärkas, enligt jordbruksutskottet. I kollektiva förhandlingar bör lantbruket ha samma tyngd som förhandlingspartnern, tycker de folkvalda.

Hela EU-parlamentet kommer antagligen att rösta om resolutionen i mitten av december. Ställningstagandet har inga tvingande effekter.