facebooktwittermail d

Jordbrukstraktorer år för år län för län

Visste du att de fanns 175 stycken traktorer avsedda för jordbruk i Jämtlands län 1944 och att antalet traktorer för jordbruket toppade 1976.

Här presenteras hårda fakta över antalet traktorer i ditt län från 1944 fram till 2005.