facebooktwittermail

Jordbrukstraktorer år för år län för län

Visste du att de fanns 175 stycken traktorer avsedda för jordbruk i Jämtlands län 1944 och att antalet traktorer för jordbruket toppade 1976.

Här presenteras hårda fakta över antalet traktorer i ditt län från 1944 fram till 2005.

Den stora ökningen av traktorer inom jordbruket från 1944 beror på befolkningstillväxten efter kriget och den reglerade svenska jordbrukspolitiken där staten tillsammans med LRF bestämde produktionsmålen efter den fastslagna politiken. Sedan dess sjunker antalet sakta med säkert. Statistiken presenteras av Jordbruksverket.