facebooktwittermail d

Svårlöst tvist i EU om stoppad jordbruksimport från Ukraina

Stoppad jordbruksimport från Ukraina väcker irritation bland flera EU-länder.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) på väg in till tisdagens EU-möte i Luxemburg.
Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) på väg in till tisdagens EU-möte i Luxemburg. FOTO: TT

Polen, Ungern, Slovakien och Bulgarien stoppade alla i förra veckan importen av ukrainska jordbruksprodukter, framför allt spannmål. Orsaken: upprepade klagomål från den egna jordbrukssektorn om svårigheten att konkurrera med det stora inflödet från öst.

Inflödet beror i sin tur på EU-ländernas gemensamma beslut från i fjol om att omedelbart slopa alla tullar och kvoter för de ukrainska produkterna, som ett sätt att hjälpa landet och dess export under kriget.

Det var helt rätt beslut, tycker landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) – trots konsekvenserna för EU-länderna i öst.

– Men det är en västanvind i jämförelse med det som utspelar sig i Ukraina. Det här kommer vi att lösa. EU är starkast när vi går tillsammans och det ska vi visa att vi gör, säger Kullgren som under tisdagen diskuterar läget med sina kollegor på EU:s jordbruksministermöte i Luxemburg.

”Rättvist för alla”

EU-kommissionen var snabbt ute och påpekade att de fyra östländernas ensidiga beslut inte kan accepteras – men kom också med löften om miljardstöd till länderna och tillfälliga åtgärder för att se till att de ukrainska varorna snabbt skickas vidare västerut.

Många är samtidigt kritiska mot både östländernas agerande och hur kommissionen har svarat.

– Finland förstår problemet i grannländerna, men vi är väldigt rädda för konsekvenserna av de här ensidiga restriktionerna. Det är inte särskilt rationellt att med ena handen stödja Ukraina en massa och med den andra blockera deras export och ekonomiska möjligheter, säger Finlands jordbruksminister Antti Kurvinen.

– Vi behöver vara solidariska med alla medlemsländer, inte bara gränsländerna. Det är också andra länder som berörs. Det måste vara rättvist för alla, säger Lettlands Didzis Smits.

Svåra förhandlingar

Tvisten just nu är samtidigt bara ett förspel till vad som kan vänta längre fram.

Ukraina har ansökt om medlemskap i EU och trycker hårt på för att få inleda formella förhandlingar så snart som möjligt, helst gärna i år. Då lär frågorna om deras stora jordbrukssektor bli många: Ska ukrainska produkter få säljas lika fritt som andra på den inre marknaden? Ska man få lika stor del som alla andra av EU:s enorma jordbruksstöd – och vad får det i så fall för följder för EU-budgeten? Och för stödet till bönder i Frankrike och Italien?

Fast än så länge passar Peter Kullgren på de frågorna.

– Där är vi inte riktigt än. Men det är bara att konstatera att jordbrukspolitiken inom EU är oerhört central och viktig så som vi har valt att lägga upp det här. Det kommer att vara en viktig fråga att lösa ut, säger landsbygdsministern i Luxemburg.

Bakgrund

EU-länderna enades i fjol våras om att tillfälligt slopa alla tullar och kvoter för importen av jordbruksprodukter från Ukraina. Motivet var dels att stödja landet ekonomiskt med anledning av Rysslands förnyade anfall, dels att underlätta utförseln av ukrainskt spannmål till andra delar av världen.

Slopandet löper till den 4 juni i år. EU-kommissionen har dock föreslagit en förlängning i ytterligare minst ett år.

För att kompensera länder som anses ha drabbats särskilt mycket av den öppna importen har nyligen 56,3 miljoner euro godkänts i stöd till Polen (29,5 miljoner), Bulgarien (16,75) och Rumänien (10,05). Ett andra stödpaket på 100 miljoner euro till samma länder samt Ungern och Slovakien håller dessutom på att förberedas.

Källa: EU-kommissionen

Läs mer om kriget i Ukraina:

Senaste nytt om kriget i Ukraina

Begränsningar föreslås för ukrainsk spannmål

Bönderna är krigets sanna hjältar i Ukraina

De lever i skuggan av kriget

Polen och Ukraina överens om jordbruksimport

Räddades av tågvagnar till Slovakien