facebooktwittermail d

Jordbruksstöd: Inga pengar i år

Företag uttagna till kontroll för jordbruksstöden blir utan pengar i år och utbetalningarna till samtliga företag försenas. Orsaken är ett krånglande it-system,

Det är cirka 3 500 företag som inte kommer att få några pengar i år. I Jordbruksverkets utbetalningsplan för stöden skriver man att "Vi planerar att göra den första utbetalningen av gårdsstöd, nötkreaturstöd, stöd till unga jordbrukare och förgröningsstöd i december. Då får de flesta lantbrukare sina pengar. De som inte får sina pengar då, får dem vid nästa utbetalning med början i januari 2016".

Enligt Maria Åkesson på Länsstyrelsen i Jönköping beror förseningen på att handdatorerna inte fungerar tillsammans med it-systemet, skriver lantbruk.com.