facebooktwittermail d

Jordbruksrådet sätter ner foten om skogsstrategin

Samstämmiga jordbruksministrar understryker medlemsländernas ansvar för skogspolitiken.