facebooktwittermail

Jordbruksföretagen blir allt färre

Antalet företag inom jordbruket fortsätter att minska i rask takt. Framför allt är det företag med nötkreatur som försvinner, visar ny statistik från Jordbruksverket. På 15 år har antalet mjölkproducenter mer än halverats.

Kor framför Kallsjön, Jämtland. Framför allt är det företag med nötkreatur som minskar i antal, visar ny statistik från Jordbruksverket.
Kor framför Kallsjön, Jämtland. Framför allt är det företag med nötkreatur som minskar i antal, visar ny statistik från Jordbruksverket. FOTO: ANDERS GOOD / TT

Trenden att gårdarna blir färre och större fortsätter. Mellan 2016 och 2020 minskade antalet jordbruksföretag med 4 000, till 58 800.