facebooktwittermail d

Jordbruksföretagen blir allt färre

Antalet företag inom jordbruket fortsätter att minska i rask takt. Framför allt är det företag med nötkreatur som försvinner, visar ny statistik från Jordbruksverket. På 15 år har antalet mjölkproducenter mer än halverats.