facebooktwittermail d

Jordbrukets utsläpp kontroversiellt i EU-parlamentet

Metan och ammoniak diskuterades mest när EU-parlamentet skulle rösta om nationella utsläppstak för bättre luftkvalitet.

Det var utsläppstak för sex olika sorters utsläpp som var uppe till omröstning i EU-parlamentet i dag, onsdag, men två av dem upptog mest av debatten; metan och ammoniak. Kontroversen gällde om samma krav på utsläppsminskningar kan ställas på jordbruket som på andra industrier, utan att det leder till oönskade effekter i djurproduktionen.

Flera parlamentariker argumenterade för att metan skulle undantas helt från kraven, och för högre tak för ammoniak. Svenska Jytte Guteland (S) var en av de som argumenterade emot de förslagen.

– Metan är en av de farligaste växthusgaserna. Om vi menar allvar med att vara en union som tar ansvar för klimatpolitiken, då måste vi också reglera metan på ett vettigt sätt.

Förhandlingar väntar

Vid omröstningen fanns det trots allt en majoritet för utsläppstak på ammoniak. Det är ännu inte helt klart vad resultatet av alla olika ändringsförslag om metan blev, men det troligaste är att metan från idisslare undantas. 

I nästa steg av beslutsprocessen ska EU-parlamentet och medlemsländerna förhandla fram ett gemensamt förslag. EU-ländernas miljöministrar har tidigare varit emot ett tak för metan.