facebooktwittermail

Jordbrukets utsläpp oförändrade

Färska siffror från Naturvårdsverket visar att utsläppen minskar i alla sektorer - men inte inom jordbrukssektorn.

Under 2019 motsvarade de totala växthusgasutsläppen inom jordbruket ungefär 14 procent av Sveriges totala utsläpp, enligt Naturvårdsverket (arkivbild).
Under 2019 motsvarade de totala växthusgasutsläppen inom jordbruket ungefär 14 procent av Sveriges totala utsläpp, enligt Naturvårdsverket (arkivbild). FOTO: MARC FEMENIA/TT

Totalt har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 29 procent sedan år 1990, och med 2,4 procent senaste året. Framför allt är det uppvärmning av bostäder, industrin och inrikes transporter som bidragit till de minskade utsläppen.