facebooktwittermail

Jordbrukets produktionsvärde högsta på 30 år

Jordbrukssektorn väntas visa på ett samlat produktionsvärde på 64,3 miljarder kronor för 2020 vilket skulle innebära den högsta uppmätta siffran på 30 år. Det visar en prognos från Jordbruksverket.

Trots ett år präglat av pandemi ser jordbruket ut att ha klarat sig bra i år. Den främsta förklaringen är stigande avräkningspriser på djur och animalieprodukter. Samtidigt har kostnaderna för insatsvaror och tjänster gått ned med 3 procent eller 1,3 miljarder kronor. Det är främst foder, energi och gödsel som sjunkit i pris.