facebooktwittermail

Jordbrukets effekter på ekonomin under lupp

Animalieproduktion ger större avtryck i samhällsekonomin än spannmålsodling. Störst effekt på sysselsättning, inkomster och produktion i andra sektorer har kyckling- och äggproduktionen.

Det har Gunnar Lindberg, forskare vid SLU:s institution för ekonomi, kommit fram till i en ny avhandling.

Han har studerat dels jordbrukets betydelse för ekonomin i det omgivande samhället, dels om hur jordbrukspolitiken fungerar.

Dubbelt stå stort


I den beräkningsmodell han har använt får fjäderfäproduktion en så kallad produktionsmultiplikator på 2,20, vilket innebär att en ökad efterfrågan på svensk kyckling ger en mer än dubbelt så stor effekt på den övriga ekonomin, skriver SLU i ett pressmeddelande.

För spannmålens del blev multiplikatorn 1,52. Undersökningen visar hur viktigt det är att hålla isär olika produktionsgrenar, och även olika regioner, vid analyser av jordbrukssektorn.

I avhandlingen finns också exempel på hur jordbruket skulle kunna bidra mer till en hållbar landsbygdsutveckling, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.ATL.nu