facebooktwittermail d

Jordbruket centralt när EU ska klimatanpassas

Effektivare vattenanvändning och bredare växtförädling finns bland verktygen i EU-kommissionens klimatanpassningsstrategi.