facebooktwittermail d

Låt jordbruket bli en del av vår beredskap!

Landsbygdspartiet vill se en levande landsbygd. Vi bör kunna ge lantbruket en beredskapspeng för att det ger oss livsmedel utan att EU protesterar, skriver företrädare för Landsbygdspartiet. 

Vilande mjölkkor
Mjölkkorna är en del av vår livsmedelssäkerhet och beredskap och bör stötttas. FOTO: GÖTE ERIKSSON NATURFOTOGRAFERNA/IBL

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Frihandelsreglerna syftar i sin yttersta form till att ge så låga priser som möjligt åt konsumenterna. Detta genom att släppa marknadskrafterna helt fria. Denna globalisering av handel och konkurrensutsättning innebär att ett land riskerar tappa inhemska marknadsandelar till förmån för ett annat land.

Att ett land, i en krissituation, skulle komma att stå helt utan egen livsmedelsproduktion måste ses som allvarligt. Sveriges självförsörjningsgrad är under 50 procent. En riskanalys av detta är inte svår att göra. Vi har alla sett hur fort varor försvinner från hyllorna,

Krig har varit så stort och osannolikt att våra makthavare helt nedprioriterat våra beredskapslager. Många var vi som köpte militärkläder och konserver då de såldes ut på Överskottsbolagen.

Trots att det har ansetts osannolikt har krigen återkommit, nu senast med angreppet på Ukraina. Landsbygdspartiet oberoende har länge drivit frågan om en ökad självförsörjning både ur kvalitetssynpunkt men även ur beredskapssynpunkt. De går hand i hand. 

Beredskapen ska inte skapas av torrprodukter och fryslager som med jämna mellanrum måste bytas ut och kastas av åldersskäl. Nej den består av mjölkkor, köttdjur och odling av spannmål, potatis och andra basprodukter. Allt detta förnyas av ett levande landskap och ger arbetstillfällen.

Just nu är stora delar av svensk mjölkproduktion och lantbruk på väg att slås ut. Det är mycket allvarligt. Därför bör regeringen tillskjuta medel så att vi omgående kan ge en beredskapspeng, till exempel per mjölkko, och stötta lantbruket i stort. Samhället måste ha resurser för snabba omprioriteringar när något händer.

Vi är införstådda med att det finns krafter inom EU, som kommer att betrakta detta som protektionism och ett fördolt och otillåtet produktionsstöd. Det är då viktigt att Sverige med kraft hävdar den rätt till alliansfrihet och självständig beredskapspolitik, som vi vid EU-inträdet förbehöll oss.

Landsbygdspartiet vill se en levande landsbygd. Ett livskraftigt jordbruk i hela Sverige är en förutsättning för att nå det målet.

För Landsbygdspartiet (Lpo)

Pia-Maria Johansson, Nora, ordförande riksorganisationen

Andre Önnebro, Östersund

Kjell Englund, Söderhamn

Magnus Malmsten, Norrtälje