facebooktwittermail d

”Jordbruket behöver tydliga spelregler”

Politikerna måste intressera sig för livsmedelsproduktionen även efter valet. Tillsätt en jordbruksminister, lyssna på oss i näringen och ge oss chansen att leva på det vi producerar, skriver Johan Karlzén. 

Skördetröska på åker.
Svensk produktion av livsmedel är livsviktig. Jordbrukarna bör få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I en valrörelse färgad av pandemins härjningar och Vladimir Putins försök att erövra Ukraina, har behovet av en svensk livsmedelsproduktion hamnat på var och varannan politikers önskelista.

Detta fenomen varade ända fram till valet var avklarat, i dagspressens ministerspekulationer har man inte ens bemödat sig om att föreslå någon framtida lantbruksansvarig. Att så är fallet kan inte bara skyllas på media, utan det visar hur lågt prioriterat de gröna näringarna är hos våra beslutsfattare.

Vi som dagligen arbetar med att producera livsmedel till Sveriges befolkning behöver klara och tydliga spelregler. En bra start är att återskapa Jordbruksdepartementet och tillsätta en intresserad Jordbruksminister som i första hand skall fokusera på de gröna näringarna.

Den 1 januari är det Sveriges tur att bli ordförande i EU, då om någonsin kan vi visa våra europeiska kolleger att vi tar lantbruket på största alvar. Att vid det tillfället inte ha en Jordbruksminister med tillhörande departement på plats vore enligt min mening ett fatalt misstag.

Om vi som tidigare fortsätter visa ett svalt intresse för de gröna näringarna och dess spelregler får vi svårt att skapa några goda förutsättningar inom EU. Vi måste precis som övriga medlemsländer kämpa hårt för vår näring, detta är en ödesfråga för det svenska lantbruket. Så kära ”landsbygdspolitiker” när ni nu slutat marknadsföra er förträfflighet som framtida ledare är det dags att börja arbeta.    

En bra början är att ta en titt på livsmedelsstrategin, där finns de flesta lösningarna på en framgångsrik svensk livsmedelsproduktion. Bekanta er också med Jordbruksverket, där finns också mycket kunskap att ta till sig, på senare år har verket lagt sig vinn om att skapa en uppskattad dialog direkt med näringens företrädare.

Sen har vi frågan om lantbrukets regelbelastning, den kostar mycket tid och pengar för att undvika diverse sanktioner. Detta känner ni förvisso redan till då flera vallöften handlade om regelkrånglet så den frågan är onödig att påpeka ytterligare.

Det svenska lantbruket måste ha möjlighet att leva på sin produktion. Ett bidragsberoende lantbruk skapar ingen trygg livsmedelsförsörjning. I stället för att skapa vinst genom att producera varor jobbar vi i dag för att optimera bidragsintäkterna. Ersättningar till lantbruket borde i första hand syfta till att förbättra och utveckla näringen, på så sätt kan vi snabbt bygga upp en rimlig självförsörjningsgrad inom landet.

Slutligen det sista men viktigaste rådet, vara lyhörda och ta er tid att träffa oss som företräder det svenska produktionslantbruket. Vi erbjuder er en konstruktiv dialog med målet att gemensamt skapa ett framgångsrikt och bärkraftigt svenskt lantbruk.

Johan Karlzén

Ordförande Sveriges Spannmålsodlare