facebooktwittermail d

Jordbruket är inte i kris

Lantbruket står tvärtom starkt idag genom ett starkt skogsbruk, mjölken börjar bli lönsam, kycklingbranschen har stabiliserats och svenska grönsaker odlas mera.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Två moderata riksdagsledamöter, Jonas Jacobsson Gjörtler och Sten Bergheden, har i en replik till Sten-Arne Persson, Lantbrukets ekonomiservice, på ett ytligt och populistiskt sätt utan sakligt innehåll försökt besudla hans initierade insändare. Det är bara att konstatera att herrarna totalt misslyckats med sitt uppsåt.

Deras inlägg bortser helt från dagens situation på landsbygden och i lantbruket. Lantbruket står starkt idag genom ett starkt skogsbruk , som genererar över 100 miljarder netto varje år i skogsintäkter, investeringarna överlag har skjutit fart, mjölken börjar bli lönsam, men fler kor behövs, kycklingbranschen har stabiliserats, grisproduktionen växer och svenska grönsaker odlas mera.

Gjörtler och Bergheden räknar upp några åtgärder som är nödvändiga att åtgärda för framtidens lantbruk, utan att komma med några förslag på praktiska lösningar utan bara anger det vanliga moderata tugget om lägre skatter och lite EU-svammel. Artikeln ger intryck av att vara ett glättigt underlag till någon valbroschyr och inget seriöst inlägg.

Jag förstår inte varför inte moderaterna utnyttjar sin utmärkta landsbygdsföreträdare, Lotta Finstorp, när de skall presentera sakfrågor. Lotta ger konkreta och sakliga besked när hon får stå som ensam undertecknare fri från "klotter".

Det enda som kan ge Sverige en stark skogs- och lantbrukspolitik är överenskommelser över partigränserna och långsiktiga avtal som sträcker sig över ett regeringsskifte. Men det är klart att då träder ansvarsfrågan in och förhindrar den numera populära leken i riksdagen som kallas KU-förhör. Tills vidare får vi hoppas att livsmedelsstrategin kommer att fungera så att vår självförsörjningsgrad kommer att stärkas och att vår inhemska produktion kommer att slå ut importerad mat. Det är något fel när äldre och barn får äta mat som om den producerats på samma sätt av en svensk bonde skulle denne bli polisanmäld!

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland