facebooktwittermail d

”I dag skulle vi inte tro på larm om klassisk BSE”

Jordbruksverkets anser att det råder en försumbar risk att klassisk BSE inträffar hos en ko i Sverige. Riskskalan är internationell.